Juncadella

Contacte Carretera Escoles, 2
17165 La Cellera de Ter
La Selva
Tel: 972 42 16 05
b7003781@xtec.cat
https://sites.google.com/site/escolajuncadella20112012/

Pla d'acció: 2016-17

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2016

Accions destacades

Accions destacades del Pla d'acció:

- Llibre Verd de l’escola.

- Conèixer zones o elements de l’entorn natural i social del poble i apadrinar-los

- Integrar mesures d’estalvi energètic a l’escola.

Localització