Santiago Sobrequés i Vidal

Contacte C. Joan Reglà, 2-4
17003 Girona
Telf. 972218516
b7004530@xtec.cat
www.iessobreques.org/

Pla d'acció: 2014-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2002.

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-  Ambientalització del Sobrequés

-  Millorem l’entorn

Localització


C. Joan Reglà, 2-4, Girona