Lacustària

Contacte C. Ganix, 31
17240 Llagostera
Telf. 972830339
b7002031@xtec.cat
lacustaria.blogspot.com.es

Pla d'acció: 2011-14

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2008

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-  Pati Net

-  “Euronet 50/50”

-  Mobilitat sostenible

Localització


C. Ganix, 31, Llagostera