El Bosc de la Pabordia

Contacte C. Riera de Mus, 19 A
17007 Girona
Telf. 972941385
b7009126@xtec.cat
www.escolaelboscdelapabordia.cat

Pla d'acció: 2013-16

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2010.

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-  Revista escola: El racó Verd

-  Hort escolar

-  Setmana Escola Verda

Localització


C. Riera de Mus, 19 A, Girona