CCE Montessori-Palau

Contacte C. Camí vell de Fornells, 33
17003 Girona
Telf. 972417676
b7001863@xtec.cat

Pla d'acció: 2014-15

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-  Projecte “Microeconomia d’ESO”

-  Disseny i construcció de sitges i compostadors

-  Disseny i construcció de caseta d’eines, vestuari, magatzem i porxo

Localització


C. Camí vell de Fornells, 33, Girona