Pere Rosselló

Contacte P. de les escoles, 1
17251 Calonge
Telf. 972660285
b7000688@xtec.cat
www.xtec.cat/ceippererossello/

Pla d'acció: 2013-16

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2010

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Implicació de la Comunitat Escolar en el Projecte Escoles Verdes

-Ambientalització del currículum: Programació vertical d’activitats medi ambientals des de P3 a 6è de primària.

Localització


P. de les escoles, 1 Calonge