SIN Cap de Creus

Contacte C. Teresa Miramont, s/n
17488 Cadaqués
b7006678@xtec.cat
Telf. 972251111

Pla d'acció: 2013-16

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2013

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Projecte “Cadaqués Retorna”

-Recollida selectiva en els espais exteriors

Localització


C. Teresa Miramont, s/n