Mossèn Josep Mª Albert - ZER Empordà

Contacte C. Figueres s/n
17741 Cistella
b7000937@xtec.cat
Telf. 972546585
blocs.xtec.cat/cistella/

Pla d'acció: 2014-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2008.

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Apadrinament del rec de Cistella

-L’hort ecològic

-Projecte interdisciplinar L’AIRE

Localització


C. Figueres s/n, Cistella