Llers

Contacte Carrer Orient, 2
17730 Llers
Alt Empordà
Tel. 972 52 82 07
b7002089@xtec.cat
http://ceipdellers.blogspot.com.es

Pla d'acció: 2016-17

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2016

Accions destacades

Accions destacades del Pla d'Acció:

- Dinamitzar el Comitè Verd.

- Prendre més consciència dels recursos energètics del centre i no malbaratar-los.

- Promoure la relació escola i entorn.

Localització