La Salle (Figueres)

Contacte c. Fossos del Dr. Burgàs, 17
17600 Figueres
Telf. 972500808
b7001191@xtec.cat

Pla d'acció: 2014-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Creació del Comitè Escoles Verdes

-Llibreta Verda

Localització


c/ Fossos del Dr. Burgàs, 17 Figueres