Josep Pallach

Contacte C. Fossos del Dr. Burgàs, 1
17600 Figueres
b7004891@xtec.cat
Telf. 972509653
www.xtec.cat/centres/b7004891/escola_verda.htm

Pla d'acció: 2012-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2009

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Aplicació Decàleg de Bones Pràctiques

-Estalvi Energètic: calefacció, energies alternatives, il·luminació

-Consum responsable

Localització


C. Fossos del Dr. Burgàs, 1 Figueres