Joan Reglà

Contacte C. Alt Empordà, 26
17483 Bàscara
b7000354@xtec.cat
Telf. 972560105
sites.google.com/a/xtec.cat/escola-joan-regla/home

Pla d'acció: 2013-16

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2010

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-Projecte incubadora.

-Projecte arbres del pati i fruiters.

-Projecte Bassa

Localització


C. Alt Empordà, 26 Bàscara