Santa Eugènia

Contacte C. Enric Marquès i Ribalta, 3
17006 Girona
Telf. 972230111
b7006939@xtec.cat
www.iessantaeugenia.cat

Pla d'acció: 2012-15

Centre educatiu del Programa Escoles Verdes des de l’any 2002.

Accions destacades

Accions destacades del Pla d’Acció:

-  Relació amb l’entorn social (departaments, alumnat i entitats del barri)

-  “Plant for the planet”

Localització


C. Enric Marquès i Ribalta, 3, Girona